بزرگی میگه

اگر اتفاق خوب شگفت انگیزی در زندگیتان نیفتاده است

هنوز وقتش نرسیده است
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
اما من میگم چرته و پرته بابا الکی منتظر نباشید

اتفاق نمیفته میخای خودتو خفه کنی برووو جانم

والا اگه میخاست بیفته تا حالا افتاده بود